COACHING KÉRDÉSEK


Miért van szükség Coachingra?

A tapasztalatok alapján formálódó hiedelmekkel, gondolati konstrukciókkal egy-egy emberi közösség egésze jól-rosszul lefedi a valóságot, vagyis a valóságból annyit fogunk fel csupán, amennyit a hiedelmeink közvetítenek belőle. (...) 
Modern időkben a hiedelemrendszerekkel sokféle probléma adódik.
A hagyományos közösségek eltűntek, lassan megszűnt az a szerepük, hogy összehangoló szabályozással érvényesítsék a különböző hiedelmeket. 
A hiedelmek egyéni hiedelmekké váltak, így a valóságtól is egyre távolabb kerülhetnek. (...) 
Ezért szükséges ezeket folyamatosan vizsgálni: mennyire felelnek meg az elemi tényeknek?
 
(Forrás: Csányi Vilmos, Tóth Balázs: Hiedelmeink, Az emberi gondolatok építőkövei Libri, 2017) 

Mi történik a Coachingban?

A coaching során beszélgetünk, több alkalommal is, meghatározott rendszerességgel arról a témáról, ahol érintettségednél fogva változásokat szeretnél eszközölni. A beszélgetések, közted és köztem egyenrangú partnerkapcsolatra épülnek, ahol a témádhoz fűződő változtatások saját irányításod mentén zajlanak, a saját magad által kijelölt céllal és a saját elkötelezettségedből fakadóan.

Mi nem történik a Coachingban?

A coaching ülések célja nem a közvetlen tanácsadás, mert a tartós változásnak belülről kell fakadnia, amihez a coaching folyamatban saját felismeréseidre és az abból eredő célirányos közreműködésedre van szükség. Ezen túlmenően a coachingban nem az általános érvényű problémamegoldáson van a hangsúly, mert a lényeg nem a konkrét problémákban áll, hanem például abban, hogy miért találnak meg ezek a problémák, és vajon miért követnek hasonló mintázatot?

Belső világképed kivetülései

A coachingban így felmerülő kérdés, hogy problémáidban mennyire játszik szerepet az általános látásmódod, személyes világképed, azok a mentális alappillérek, amelyekre gondolati-érzelmi, zsigeri reakcióid támaszkodnak. A beszélgetések, amelyek középpontjában mindvégig Te állsz, így válaszaidon keresztül megvilágítják a világról alkotott képed, ahogy azt kizárólag Te látod és ahogy egyedi módon értelmezed.

Válaszaid emellett olyan belső beállítottságodról szóló üzeneteket hordoznak, amelyek rámutatnak arra is, hogy a témáddal kapcsolatban pontosan mi az, ami nem működik a belső meggyőződéseidhez, vagy hiedelmeidhez ill. hitrendszeredhez kötődő hozzáállásban. Azonban nem célunk megállapítani, hogy miért alakult ez ki, mert a coachingban nem analizálunk, és nem folytatunk pszichoterápiát.

Perspektíváid kívülről nézve

A coaching jövőcentrikus folyamat, nem hátra, hanem előre tekintünk az általad megfogalmazott cél felé. Így a háttér információk szerteágazó részleteiből kiindulva, a figyelmedet más értelmezési lehetőségekre szeretném ráirányítani, segítve egy új gondolkodási irány kialakítását.  Szerepem a külső támogató partneré, aki nem kötődik a jól bejáratott gondolati sémákhoz, mert nem részese a világodnak. Így mentálisan és érzelmileg is független marad, ezáltal képes más beállítást is alkalmazni a helyzet megvilágítására. 

Gyakorlati tudásra építve tárgyilagosan, tényszerűen segítem értelmezni a helyzetet számodra, céljaidat mindvégig és messzemenően támogatva. Ennek során olyan nézőpontra helyezzük a hangsúlyt, ahol az a jelenség, ami most akadályokat generál, ne korlátozzon többet. Az új nézőpontból továbbá, eddig nem észlelt vagy nem tudatosított adottságaidat ismerheted meg, amelyek újszerű lehetőségekkel szolgálhatnak Téged. 

Korszerűbb perspektívából szemlélve a dolgokat, újabb értelmezési lehetőségeket, beállítottságot és gondolati-érzelmi töltést alakíthatsz ki személyes világodban, ami meghatározza majd cselekedeteidet, megteremtve új szokásrendedet, távlati célként felfedezve, megújítva önmagad. Az elemi tényeknek ellentmondó hiedelmeid helyett működőképes gondolatok szerint cselekszel.

A világról alkotott egyedi interpretációdat útravalóként hordozod magadban, ahol emögött sokszor évtizedes beidegződések és programok futnak, így a nem működőképes részek kiiktatásához több coaching ülésre is szükség van, ahol az egyes alkalmak között továbbviheted új nézeteidet, ami alapján cselekedhetsz és gyakorolhatod az újraalkotott szokásrended.

Te vagy a megoldás!

A coaching folyamatban Te fejted meg önmagad, legalábbis azt a részed, ami valamiért az adott helyzetben nem, vagy nem úgy működik, ahogy szerinted kellene és Te fedezed fel önmagad, ahogy az általam felkínált, eltérő értelmezésbeli gondolati keretet megtöltöd tartalommal.

Tanulási és fejlődési folyamat részesévé válsz, amit új perspektíva, illetve új gondolkodási és viselkedési stílusjegyek izzadságszag nélküli, könnyed és természetes kialakítása jellemez. Azáltal, hogy gondolkodási rendszeredet új építőelemekre helyezed, cselekedeteidnek is új irányt nyitsz, így valójában Te hozod és Te is oldod meg a problémáid, azzal, hogy átléped személyes világképed béklyóit és eddig önmagad elől palástolt korlátaid.

Távlatokat nyitsz

Mindez felfogható olyan egyéni önismereti képzésnek és személyiségfejlesztő tréningnek, ahol a tudásanyag benned van és kizárólag a tiéd. Ezt közösen felszínre hozva biztosítjuk, hogy az elemi tényekhez illő, megújult hozzáállásod új tulajdonságokkal és szokásokkal ruházzon fel. 

A coaching nem maga a megoldás, hanem a saját magad által kialakított személyes fejlődési folyamatod, ahol a nem hasznosítható szemléletek helyett külső támogatással korszerűbb gondolkodási konstrukciókat hozol létre, biztos megoldásképet kínálva így Önmagadnak Önmagad távlatában.