Bemutatkozás

Dr. Takács László vagyok, mérnök és IACM-CMLBC* tanácsadói fokozattal rendelkező Mediátor, Life és Business Mester Coach. 

A tudományos és az üzleti életben kipróbált szakemberként 20 éves szakmai tapasztalat és 15 éves vezetői múlt áll mögöttem. Szerencsésnek mondhatom magam, mert ez a több nézőpontot is magában foglaló tapasztalati háttérbázis, az évek folyamán stabil alapot kínált számomra, hogy a coaching szemléletű vezetői látásmódom a gyakorlatban is kiforrjon.

Ennek során, az üzleti élet mellett munkatársaimat, barátaimat a magánéleti vonalon, életmód tanácsadóként is segítettem, köszönhetően annak, hogy a módszereim nem szorítkoznak kizárólag az üzleti témákra.  

Mindezek alapján fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy erre a szilárd tapasztalati háttérre, üzletviteli, menedzsment, valamint személyi és életvezetési coaching tevékenységet építsek, ahol hasznosíthatom a vezetői coachingban alkalmazott képességeimet is.

* International Association of Coaching and Mediation, Certified Master Life and Buiness Coach 

* Nemzetköri Coaching és Mediációs Egyesület által hitelesített Life és Business Mester Coach

Utam a Coachinghoz

A megújulás, önmagunk felfedezése és feltáratlan készségeink kiaknázása már gyerekkoromtól érdekes, vonzó inspirációt jelentett számomra. Amikor munkám során évekkel később találkoztam a coachinggal, rájöttem, hogy ez lesz az a módszer, amellyel szabad gondolkodóként megvalósíthatom mindezt. Visszatekintve úgy érzem, hogy életpályám megelőző periódusai egytől-egyig kiemelkedően fontos szerepet töltöttek be az ide vezető utamon, mintegy előkészítve kapcsolatomat a coachinggal.

Pályám elején, tudományos érdeklődésemnél fogva elsősorban kutatómunkával foglalkoztam, amit később átértékeltem az ipari gyakorlat szemszögéből. Így legfőbb mozgatórugómmá az átfogó mérnöki gyakorlat, később pedig a vezetői ismeretek minél szélesebb körű alkalmazása vált. E periódusban a vállalati folyamatok hatékonyságának kérdése és a működési kiválóság folyamatos fejlesztése ösztönzőleg hatott rám, ugyanakkor a folyamatok hátterében munkálkodó emberekkel való mélyebb együttműködés során új inspirációt, a vezetői repertoárom coaching szemlélettel való bővítését fedeztem fel.

Így mérnök-coach-ként a coaching szemléletű vezetési irányt képviselve azt vallom, hogy egy szervezet hosszú távú működési kiválóságának kulcsa az emberek coaching szemléletű fejlesztésében van.

Kapcsolatom a Coachinggal

Pályafutásom meghatározó időszakában lehetőségem volt felsővezetőként olyan coaching módszerek alkalmazására, amelyek követésével kulcsembereim eredményesen hárították el működési zavaraikat és sikerrel kezelték frusztrációt előidéző helyzeteiket. Mindezzel pedig több rekordteljesítmény sikerkovácsaivá váltak az üzleti eredményesség tükrében.

Múltbeli tapasztalatok

Pályám során több alkalommal is olyan mérföldkőhöz érkeztem, amikor feladatköröm lehetőséget biztosított a coaching és mediációs készségek kibontakoztatására. 

  • Így moderátorként sorozatos egyeztetéseket vezettem egy nagyvállalat zöldmezős beruházásának koncepciói-alkotásával kapcsolatban, a tervezésen át a megvalósításig. 
  • Máshol auditorként igyekeztem nemcsak észrevételeket, hanem javaslatokat is tenni az észlelt eltérések megoldására, egyfajta folyamatközpontú konzultációs és fejlesztési szerepvállalással, ahol sok esetben, mint háttér konzulens segítettem a vizsgált terület önálló ötletrohamát. 
  • Vezetőként is nagy hangsúlyt fektettem a konzultatív szerepre, ahol ösztönző coachként segítettem elő kollégáim javaslattételeit a döntések előkészítéseként. Így több olyan lehetőség is felmerült, amelyek kiaknázásával munkatársaim hatékonyabban teljesítettek az üzleti életben, ugyanakkor visszajelzéseik alapján, a változás magánéleti vonalon is pozitív mintaként szolgálta őket.

Jövőképem

A külső segítővé válás gondolata régóta foglalkoztat, amire önazonos és hiteles szerepvállalásként élettervem részeként tekintek. Így támogató szellemű, tapasztalt és hiteles partnerként a jövőben is hivatásomnak tartom, hogy észrevegyem kívülállóként azt, amit az érintettek helyzetüknél fogva nem láthatnak meg.